Plataforma FemPirineu.cat

Sobre el projecte

Fempirineu.cat és un portal web social que pretén visibilitzar qui hi ha i fent què al territori de l’Alt Pirineu i Aràn i que té la vocació d’afavorir, amb el temps, que es faci xarxa entre els professionals, les entitats, les empreses, els serveis públics i els projectes respectius de cadascún d’aquests actors.

Des de bon principi hem volgut fer un portal que tothom pugui sentir com a propi i per això el portal pot filtrar els continguts per a qualsevol nivell territorial (comarca, municipi o poble) donant a tots ells la mateixa importància.

És un projecte que neix en el marc del programa “ciutats digitals” en què participaven les 5 comarques i en el qual vam contribuïr des del Pallars Sobirà dissenyant i desenvolupant una eina (aquest portal) per a contribuïr a vertebrar socialment aquest territori de muntanya.

Hem dissenyat aquesta plataforma web pensant que havia de ser una eina senzilla on qualsevol grup o projecte pugui guanyar visibilitat i difondre les seves activitats, evitant duplicitats i sobretot fent-la una eina eficient (permetent doncs agregar continguts i també facilitant l’exportació dels mateixos en formats oberts i dinàmics) a la vegada que s’ha dissenyat també perquè sigui una eina de coneixement del territori oferint dades obertes sempre que sigui possible. I tot això amb la ferma voluntat d’oferir un servei públic de qualitat que ha de millorar i poder créixer.

Web

Antecedents

Hi ha moltes hores i idees previes en diversos projectes i moments… i moltes idees que encara no s’han pogut materialitzar… Alguns treballs previs són:

La Pallaresa

“La Pallaresa” voldria ser una plataforma informal de col·laboració oberta, amb l’objectiu de millorar la governança local del Pallars Sobirà i l’Alt Pirineu, aportant eines, idees, models i reflexió per millorar “el què, el com i el perquè” en la manera d’habitar col·lectivament el territori (la gestió compartida del territori).

IDEES PER UN MANIFEST

Volem col·laborar a millorar la governança local del Pallars Sobirà i l’Alt Pirineu:

 • Amb aportacions útils i constructives orientades a l’aplicació directa
 • No volem perdre el temps amb discussions, respectem les diferències, sempre que s’expressin amb respecte i arguments
 • Hem de d’intentar mantenir les coses simples, simples i les complexes possibles
 • Hem de procurar expressar-nos amablement i de forma planera
 • Hem de mantenir una actitud oberta a l’aprenentatge i autocrítica valorant la oportunitat d’innovar qualsevol proposta a partir de la col·laboració i l’intercanvi d’idees.

Propostes d’actuacions

 • Promoure trobades de pluja d’idees per col·laborar a trobar solucions a reptes concrets. A l’estil de les trobades de col·laboració col·lectives dels informàtics anomenades “hackatons” amb el propòsit de desenvolupar millores a un programa o completar documentació, etc.
 • Promoure desenvolupament d’idees en propostes / projectes “llestos per a portar a la pràctica” o almenys orientats a l’aplicació directa a través de grups de treball autònoms.
 • Promoure el desenvolupament d’eines que facilitin la col·laboració oberta en l’anàlisi, el disseny i/o la gestió respecte la realitat a observar, les propostes a definir i/o l’equip col·laborador.
 • Promoure espais de formació i reflexió per a l’aprenentatge i empoderament col·lectiu que aprofundeixin en la capacitat d’entendre i intervenir en la governança del nostre entorn immediat.
 • Recopilar informació clau per contextualitzar els reptes de governança local definits i fer una certa divulgació per facilitar-ne la comprensió i la capacitat de fer-hi propostes al respecte.

Esquema de la plataforma web

 • Definir eixos bàsics o categories que permetin endreçar els reptes concrets que es vulguin abordar
 • Definir un repositori d’idees classificades segons tipus, segons repte i segons estat de maduració
 • Definir un repositori de coneixement amb ¿definicions? i articles que documentin el què convingui i facilitin eines i conceptes per entendre els reptes de governança i capacitar-nos per definir propostes de solució
 • Definir un conjunt d’eines d’anàlisi i documentació per contextualitzar la informació respecte els reptes definits.

Més info del projecte

fons_pallaresa

Referents inspiradors

Altres enllaços a revisar:

 • FuntsProject, promovent el canvi en les persones i les organitzacions
 • Populate Tools, tenen un butlleti d’enllaços interessant
 • BlankCanvas, models per respresentar i recollir idees de forma visual
 • MakeCommon, una eina per millorar la gestió col·lectiva de projectes (són uns amics ; )